ด่วน!! หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) จุฬาฯ ประจำการศึกษาต้น เปิดรับสมัครถึง 30 พฤษภาคมนี้

Last updated: Apr 27, 2017  |  321 จำนวนผู้เข้าชม  |  คอลัมน์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
เรียน พฤหัส ศุกร์ 18.00-21.00 และวันเสาร์ 9.00-16.00
เริ่มเรียน สิงหาคม 2560ดาวน์โหลดใบชำระค่าสมัคร : http://www.polsci.chula.ac.th/mpg/images/pay-in60.pdf
สอบถามเพิ่มเติม : www.polsci.chula.ac.th/mpg
หรือโทรศัพท์ 087 932 2262