ชวลิต" เผย งาน 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ทหาร ปชช.ทยอยร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ การสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงค์จักร

Last updated: Jun 15, 2017  |  203 จำนวนผู้เข้าชม  |  คอลัมน์

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเปิดเผยว่า วันนี้(15 มิย.
60) ทหารจาก ร.3 พัน 3 และมณฑลทหารบก ที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนมจำนวน 200 นาย ได้มาร่วมกิจกรรม"นิทรรศการครบรอบ 55 ปีตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
จังหวัดนครพนม


นายชวลิต ฯ กล่าวว่าได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายประวัติ ความเป็นมาของการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ว่ามีปฐมเหตุจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ท่ามกลางสถานการณ์สงครามเย็นระหว่างโลกค่ายเสรีประชาธิปไตย กับโลกค่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นหลังจากทรงงานเสร็จ ทั้งสองพระองค์ทรงประทับแรม ณ พื้นที่ทรงงาน ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตรงบริเวณพื้นที่
ที่ทรงประทับแรม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
นำรายได้สู่จังหวัดและท้องถิ่นต่อไป

นายชวลิต ฯกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ ที่ทหารจาก ร.3 พัน 3 และมณฑลทหารบก ที่ 210 ค่าย พระยอดเมืองขวาง มาศึกษาหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่ง องค์พระประมุขของชาติทรงเสี่ยงภยันตรายเสด็จฯ มายัง
พื้นที่ชายแดน ห่างไกล และทุรกันดาร เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติขอชื่นชมทหารจาก ร.3 พัน 3 และมณฑลทหารบกที่ 210

นอกจากมาชมนิทรรศการ ฯ แล้วยังมาร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายเป็นพระราชกุศล และยังได้ติดตั้งกระโจมจำลองคล้ายวันเสด็จ ฯ ประทับแรม ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ชมเสมือนจริง เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์ที่
ชาวนครพนมจะต้องจดจำอย่างมิรู้ลืม