"อดีตรองประธานสภาฯ"แนะบิ๊กตู่ งดใช้ภาษีประชาชนซื้ออาวุธ ชี้ต้องเห็นใจคนจนมากกว่านายทุนพวกพ้อง

Last updated: Jul 17, 2017  |  17424 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

นายโสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การใช้เงินภาษีของประชาชน รัฐบาลทุกรัฐบาลมีหน้าที่นำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใช้นโยบายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ขายผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ดังกล่าว ถึงแม้จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ท่านมีหน้าที่ใช้เงินภาษีที่เก็บจากประชาชน

การใช้เงินภาษีของประชาชนควรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเจ้าของเสียภาษี สิ่งใดไม่ควรซื้อก็ควรงดหรือชะลอไว้ก่อน นำเงินภาษีไปแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน เช่น ชะลอการซื้อเรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบินรบไว้ก่อน รัฐบาลสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง มีเงินก่อน จึงซื้อก็ยังไม่สาย

นายโสภณ ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีต้องเห็นใจประชาชนคนยากจน มากกว่านายทุนและเพื่อนพ้อง ถึงจะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ และจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ ประวัติศาสตร์การเมืองจะจารึกประวัติการรัฐประหารและการบริหารประเทศของท่านตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลาน

ท่านยังมีเวลา กลับมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเถิดครับ