นายก ส.เกษตรกรไทย ติงรัฐบาล ยกระดับเกษตรกรล้มเหลว ชี้ จำนำข้าวช่วยล้างหนี้ ก้าวแรกเกษตรแบบยั่งยืน

Last updated: Jul 17, 2017  |  2764 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

นายกำจร เพชรยวน นายกสมาคมเกษตรกรไทย กล่าวถึงนโยบายแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำว่า รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาอย่างไม่ถูกจุด ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะเกษตรกรกำลังแย่หนัก มีหนี้สะสมเป็นดินพอกหางหมู เกษตรกรรอไม่ไหว แต่รัฐบาลกลับไม่เร่งรีบจัดการ เอาแต่บอกให้เกษตรกร ทำนา ทำไร่ อย่างยั่งยืน ให้ไปปลูกพืชทดแทน ให้ไปทำนาแปลงใหญ่ ให้ไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมอื่นทดแทน ทั้งที่เกษตรกรไม่มีเงิน แล้วยังจะให้เกษตรกรไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ชำนาญอีกหรือ ทั้งนี้ ตนอยากให้ รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรบ้าง เพราะเมื่อเกษตรกรได้รู้ราคาสินค้าล่วงหน้า เขาจะได้วางแผนอนาคตตัวเองถูก ว่าปีนี้ควรจะปลูกมากปลูกน้อย แต่ทุกวันนี้ เกษตรกรปลูกกันเต็มความสามารถ เพราะเขาเชื่อว่า ถ้าได้ผลผลิตมาก น่าจะขายได้กำไรมาก แต่บางครั้งกลับต้องขาดทุน เป็นวงจร แล้วแบบนี้ มันจะไปยกระดับเกษตรกรไทยได้อย่างไร

ต่อคำถามที่ว่า การแทรกแซงราคาสินค้าถูกมองว่าเป็นประชานิยม ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นายกำจร ตอบว่า การแทรกแซงราคาสินค้า อาทิ การจำนำข้าว เป็นขั้นตอนแรก ที่จะทำให้นโยบายการทำการเกษตรอย่างพอเพียงประสบความสำเร็จ เพราะการจำนำข้าว จะเป็นการล้างหนี้ เมื่อชาวนาไม่มีหนี้ ก็มีความกล้าที่จะเสี่ยงทำนาในรูปแบบอื่น อาทิ ทำนาออแกนิก รวมกลุ่มกันทำนาแปลงใหญ่ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ไปจนถึงปลูกพืชอื่นแซม เป็นต้น แต่ถ้าชาวนายังมีหนี้ ก็กลัวที่จะทำอะไรใหม่ และการทำการเกษตรแบบพอเพียงก็เลิกฝันได้เลย

เมื่อถามถึงนโยบายการทำนาแปลงใหญ่ นายกำจร กล่าวว่า ชาวนาที่นครปฐม เชื่อรัฐบาลไปขึ้นทะเบียนทำนาแปลงใหญ่ เพราะรัฐบาลบอกว่าโรงสีจะรับซื้อในราคาสูงขึ้น แต่ปรากฏว่าโรงสีก็รับซื้อในราคาเท่าเดิม แต่ปรากฏว่าชาวนาขายข้าวได้น้อยลง เพราะต้องรอไปปลูกพร้อมกันเก็บเกี่ยวพร้อมกัน ขายพร้อมกัน สำหรับนโยบายสินเชื่อเกษตรกร มีข้อจำกัดคือ เกษตรกรต้องไปรวมกลุ่ม เขียนโครงการไปกู้ ธกส. ทำให้ชาวนาอีกจำนวนมาก ที่ทำนาอิสระ ขาดโอกาสตรงนี้ไป ส่วนการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น กรุณาอย่าเรียกพักชำระหนี้ เรียกว่าเลื่อนชำระหนี้ดีกว่า เพราะเกษตรกรยังต้องจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเดิม ที่อยากจะแนะนำคือ เปลี่ยนจากพักชำระหนี้ เป็นล้างหนี้ไปเลยดีกว่า โยเฉพาะ ธกส. ทุกวันนี้ชาวนาจ่ายดอกเบี้ยเกินเงินต้นไปแล้ว

สำหรับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้า นายกำจร กล่าวว่า เกษตรกรยังไม่สามารถทำการเกษตรแบบพอเพียงได้ แต่ตอนนี้อยู่อย่างพอเพียงสำเร็จแล้ว เพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้อของ มีแต่จะขายของออกไป วันนี้ต่างคนต่างปลูกเอง กินเอง ทำเอง ใช้เอง ชาวไร่ ชาวนา ปรับตัวได้ ท่ามกลางความลำบาก แต่เศรษฐกิจภาพรวมกำลังย่ำแย่ เพราะร้านค้าก็ไม่รู้จะขายของให้ใคร เนื่องจากเกษตรไม่ซื้อของกันแล้ว กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

นายกสมาคมเกษตรกรไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า จากระยะเวลา 3 ปีเศษ เกษตรกรไม่ได้หวังกับรัฐบาลชุดนี้มากนัก แต่ไปตั้งความหวังให้กับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมากกว่า