“ไพโรจน์” ย้ำ คสช. ต้องใช้เงินภาษีให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่กองทัพ

Last updated: Jul 17, 2017  |  2833 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ อดีต ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศกว่า 8 พันล้านบาท โดยระบุว่า กองทัพอากาศและรัฐบาลไม่สามารถอ้างว่างบฯดังกล่าวเป็นงบประมาณในส่วนของความมั่นคง ซึ่งเป็นคนละส่วนกับงบประมาณเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือภาคการเกษตร เพราะไม่ว่าจะเป็นงบในส่วนใดก็มีฐานมาจากภาษีของประชาชน

 

พร้อมตั้งคำถามกลับไปที่ผู้มีอำนาจว่า การใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศชาติ โดยเฉพาะในภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่กำลังเผชิญปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ พี่น้องภาคการเกษตร หรือคนหาเช้ากินค่ำ ระบุตรงกันว่า อยู่ด้วยความยากลำบากแล้วานรัฐบาลกลับมาใช้งบประมาณในลักษณะดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่

 

ขณะเดียวกันสงสัยว่าการใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงถึง 9 แสนล้านบาท แต่ไม่เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติภาครัฐจะตอบคำถามในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพราะหากพิจารณาจากตัวเลขเงินงบประมาณแล้วจะพบว่าสูงกว่างบประมาณในโครงการรับจำนำข้าว จึงต้องตั้งข้อสังเกตว่า งบประมาณที่ถูกนำไปใช้ ดำเนินการด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

 

ทั้งหมดคือปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาล หรือ คสช. แสดงความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อจับทิศทางการเมืองแล้วจะพบว่ามีความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจผ่านกลไกของแม่น้ำ 5 สายที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มของผู้มีอำนาจเพียงกลุ่มเดียว