“วิทยา” สงสัย รัฐบาลใช้ 9 แสนล้านช่วยเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อยส่วนไหน

Last updated: Jul 17, 2017  |  3860 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

นายวิทยา บุรณศิริ อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ตั้งคำถามถึงภาครัฐโดยระบุว่าเงินที่ใช้ในระบบเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรและผู้มีรายได้น้อยถึง 9 แสนล้านบาทนั้น จะต้องชี้แจงให้สังคมคลายข้อสงสัยว่า เงินจำนวนดังกล่าวใช้ไปในส่วนใดบ้าง เป็นเงินที่ใช้ในระบบสนับสนุนภาคการเกษตรหรือเป็นเงินที่หมุนเวียนในตลาดซื้อขายสินค้า

 

ทั้งนี้ เงินงบประมาณในส่วนดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรมีตัวเลขและสถิติอยู่ในมือ

 

นายวิทยา ระบุด้วยว่า การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรต้องดูเป็นรายประเภทไม่สามารถดูภาพรวมทั้งหมดได้ และเห็นว่าภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนในลักษณะที่เป็นรายสินค้า และเงินที่จ่ายไปต้องเป็นรูปธรรม สามารถหวังผลทางเศรษฐกิจ

 

อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ระบุเพิ่มเติมว่า การใช้จ่ายเงินภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน มีคณะทำงานที่เชี่ยวชาญในสินค้าเกษตรแต่ละประเภทคอยกำกับควบคุม ว่าเงินที่จ่ายไปนำไปดำเนินการอย่างไร มีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องราคา แก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ในภาคการเกษตร

 

นายวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญรัฐบาลจำเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาจะพบว่าข้อเสนอหลายประการไม่ว่าจะเป็นการให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก แต่กลับไม่วางมาตรการรองรับ พร้อมตั้งคำถามด้วยว่าการสนับสนุนให้ทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่สุดแล้วประโยชน์ตกอยู่กับนายทุนหรือเกษตรกรแน่ เพราะปัจจุบันพื้นที่การเกษตรเกือบทั้งหมด เป็นของนายทุนซึ่งชาวไร่ชาวนาต้องเช่าที่ทำกิน

 

อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ย้ำว่า สำหรับสินค้าเกษตรบางประเภทรัฐจำเป็นต้องรับซื้อหรือแทรกแซงราคาในลักษณะของตลาดรับซื้อล่วงหน้าโดยอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่ง กระบวนการทั้งหมดต้องทำควบคู่ไปกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจน การกำหนดราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้จึงจะเกิดขึ้นจริง