นักวิชาการนิติศาสตร์ ย้ำหลักการ “ยิ่งลักษณ์” มิได้อยู่ในฐานะผู้ปล่อยปละละเลย “จำนำข้าว”

Last updated: Aug 10, 2017  |  7468 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

รศ.พรชัย รัศมีแพทย์ นักวิชาการอิสระด้านนิติศาสตร์  โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Pornchai Rasmibaedya แสดงความเห็นในเชิงหลักการของคดีโครงการรับจำนำข้าว และคดีการขายข้าวรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ซึ่งจะมีคำตัดสินใจวันที่ 25 สิงหาคมนี้ว่า

“เมื่อมีคำถาม ก็ต้องมีคำตอบครับ

เปิดfbเจอคำถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ก็ขอตอบว่าสนใจเรื่องปปช.จะชี้มูลความผิดรบ.ก่อนเกี่ยวกับการเยี่ยวยาผู้เสียหายจากการสลายการชุมนุมทางการเมืองมากกว่าเรื่องอื่น เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกม.ของมติครม.ที่ให้เยียวยา และไม่รู้ว่าปปช.มองความชอบด้วยกม.อย่างไร

ส่วนคดีจำนำข้าวซึ่งศาลจะตัดสินปลายเดือนนี้สองคดี ผมให้ความสนใจน้อยกว่า เพราะมองว่าโดยหลักจำเลยรอดหมดครับ เนื่องจากคดีแรก ปัญหาว่ามีการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐจริงหรือไม่ ซึ่งทางปฏิบัติบริษัทผู้ซื้อไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศใด หากมีหลักฐานว่ารบ.ผู้ซื้อตั้งให้เป็นตัวแทน และจำเลยนำมาแสดงต่อศาล และรบ.ผู้ซื้อยืนยันว่าเป็นหลักฐานจริง การซื้อขายก็เป็นรัฐต่อรัฐจริง เหมือนซื้อของจากรบ.จีน ก็ต้องทำสัญญากับบ.เอกชนผู้ผลิต ซึ่งรบ.จีนให้เป็นผู้แทน

ส่วนคดีอดีตนายกปล่อยปละละเลยหรือไม่ ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว มองในแง่การดำเนินนโยบาย นายกและครม.ต้องรับผิดชอบในผลของการดำเนินนโยบายตามที่แถลงไว้ต่อสภาตามรธน.....ส่วนการดำเนินโครงการเพื่อให้นโยบายบรรลุผลนั้น แม้นายกอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจนท.รัฐในฝ่ายบริหาร แต่สายการบังคับบัญชาจากผู้ปฏิบัติต้องผ่านจนท.ตามสายงานโดยตรงช่วยดูแลตรวจสอบ ซึ่งหากมีการทุจริต จนท.เหล่านนั้นย่อมอยู่ในวิสัยที่รู้เห็นได้ จึงอยู่ในฐานะผู้ปล่อยปละละเลยได้ แต่นายกไม่ใช่จนท.โดยตรง ย่อมไม่รู้เห็นการปฏิบัติจริงๆ จะตกอยู่ในฐานะผู้ปล่อยปละละเลยได้อย่างไร ....อีกทั้งในฐานะผู้กำกับดูแล นายกอยู่ในฐานะผู้กำกับดูแลทั่วไป เพราะมีโครงการมากมายหลากหลายที่อยู่ใต้การกำกับดูแล จึงไม่อยู่ในฐานะผู้รู้รายละเอียดทุกโครงการเหมือนจนท.โดยตรงเช่นกัน หากในโครงการมีทุจริต จนท.ดำเนินโครงการโดยตรงย่อมไม่พ้นความรับผิด....แต่หากจะเอาผิดนายก คงต้องมีหลักฐานยืนยันชัดว่า นายกทำโดยพละการหรือนอกกม. เพราะหากทำเมื่อใด ฐานะของนายกย่อมไม่ต่างกับคนทั่วไปที่ทำผิดกม.เมื่อนั้น แต่เท่าที่ติดตามข่าว ไม่เห็นนายกมีการกระทำอันมิชอบใดๆ....ครับ”