ธุดงคสถานโคตรบูรณ์(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6 อำเภอ จ.นครพนม

Last updated: Aug 10, 2017  |  398 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ธุดงคสถานโคตรบูรณ์ (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดนครพนม นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 2,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 6 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม ได้แก่ อำเภอศรีสงคราม อำเภอเรณูนคร  อำเภอนาหว้า  อำเภอวังยาง  อำเภอนาแก  และอำเภอธาตุพนม 

โดยถุงยังชีพส่วนหนึ่งถูกนำไปช่วยเหลือครูและนักเรียน 5 แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนนางัว โรงเรียนบ้านนาคูณน้อย โรงเรียนบ้านสามัคคี โรงเรียนบ้านอูนยางคำ อำเภอนาหว้า และโรงเรียนบ้านดอนขาว อำเภอเรณูนคร

แม้ปริมาณน้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พระสงฆ์ยังต้องเดินลุยน้ำบิณฑบาต การสัญจรไปมาลำบาก พี่น้องประชาชนยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ สนใจสนับสนุนความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 02-831-1000