“กกต.สมชัย” ชี้ จับเบอร์รายเขต ต้องมีบัตรเลือกตั้ง 350 แบบ หวั่นทุจริต-วุ่นวาย

Last updated: Aug 11, 2017  |  455 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องการยกเลิกระบบ “พรรคเดียว  เบอร์เดียว”  แล้วใช้วิธีจับสลากเบอร์รายเขตเลือกตั้ง ผ่านเฟซบุ๊ก Srisutthiyakorn Somchai ระบุว่า

“บัตรเลือกตั้งในอนาคต ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และป้องกันการโกงได้อย่างไร

การกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยเอาคะแนนของผู้สมัครรายเขต มาคำนวณ ส.ส.ของพรรคที่ควรจะได้ทั้งประเทศแล้วนำมาจัดสรรปันส่วนให้แก่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม) แสดงให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ มีสองคุณค่า คือ เลือกคน (ส.ส.เขต) และ เลือกพรรค (นำไปจัดสรรจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

องค์ประกอบของบัตร จึงจำเป็นต้องมี 
1) หมายเลขผู้สมัคร 
2) สัญลักษณ์ และ ชื่อพรรค
ไม่สามารถมีหมายเลขแต่เพียงอย่างเดียวได้ จะขัดกับเจตนาในการให้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเพื่อเลือกคนและพรรค

เมื่อบัตรเลือกตั้งต้องมีหมายเลข สัญลักษณ์และชื่อพรรค การให้มีหมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จึงทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้งถึง 350 แบบ ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง.

การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ. กกต.ไม่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์ที่ส่วนกลางได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา. ดังนั้น วิธีการที่ต้องดำเนินการ คือ การกระจายอำนาจให้ แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ. ซึ่งแปลว่า กกต.กลางต้องกำหนดรูปแบบบัตร คุณลักษณะของบัตรที่สามารถป้องกันการทุจริตในระดับที่ศักยภาพของโรงพิมพ์ในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้. และใช้กลไกของ สนง.กกต.จังหวัด เป็นผู้ดูแลควบคุม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกโรงพิมพ์ การป้องกันการทุจริตในระหว่างการพิมพ์ ไปจนถึงการแจกจ่าย. รวมถึงการหามาตรการป้องกันทุจริตจากบัตรปลอม เนื่องจากระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการพิมพ์บัตรในระดับจังหวัดนั้นอาจต่ำกว่าโรงพิมพ์ใหญ่ในส่วนกลาง

โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม. ย่อมมีมากกว่าการจัดพิมพ์แบบเดียวในส่วนกลางแล้วค่อยแจกจ่ายให้แก่จังหวัดตามวิธีการที่ กกต.ใช้มาในอดีตโดยตลอด

ที่เขียนมาทั้งหมด หมายความว่า. หากกฎหมายเขียนให้ต้องทำ. กกต.ก็พร้อมรับไปดำเนินการ. แต่ถามว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์ หรือ ทำแล้ววุ่นวาย

สงสาร กกต.ใหม่ 7 คนในอนาคต ครับ”