‘อนาคตใหม่’ ประชุมจัดตั้งพรรค ‘ธนาธร’ เป็นหัวหน้าตามคาด ชี้ อนาคตใหม่ทำงานทางความคิดกับประชาชน

Last updated: May 27, 2018  |  654 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

‘อนาคตใหม่’ ประชุมจัดตั้งพรรค ‘ธนาธร’ เป็นหัวหน้าตามคาด ชี้ อนาคตใหม่ทำงานทางความคิดกับประชาชน

พรรคอนาคตใหม่ ประชุมจัดตั้งพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรคตามคาด ชี้ อนาคตใหม่ทำงานทางความคิดกับประชาชน ต้องนำจิตวิญญาณธงเขียวกลับมา เพื่อให้สังคมเกิดการตื่นตัวทางการเมือง

พรรคอนาคตใหม่ จัดการประชุมจัดตั้งพรรค ที่อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับทศวรรษที่สูญ พร้อมกับมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังจากประชุมจัดตั้งพรรค และได้ลงมติเลือกกรรมการบริหารพรรค

โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคที่เน้นการทำงานทางความคิดกับประชาชน โดยผ่านการลงพื้นที่ให้เข้าถึง และรับฟังปัญหาจากประชาชนให้มากที่สุด รวมถึงต้องนำจิตวิญญาณธงเขียวกลับมา เพื่อให้สังคมเกิดการตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งจะระดมทุนกับประชาชนทั้งประเทศ 350 ล้านบาท และจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างให้กับพรรคการเมืองอื่นๆเห็นว่าสามารถทำได้จริง และการเมืองจะเกิดการยกระดับเป็นการเมืองที่โปร่งใส

นายธนาธร กล่าวอีกว่าหลังจากการเลือกตั้งจะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากประกาศหรือคำสั่งของคสช. พร้อมกับเห็นว่าคสช.อยู่ในช่วงที่ความนิยมตกต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคสช.ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็ว

ด้านนายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าประเด็นรัฐธรรมนูญ สิ่งแรกที่จะทำคือการ ยกเลิกมาตรา 279 เพื่อคืนความปกติให้สังคมไทย ซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องของการล้างแค้น แต่เป็นการจัดการเพื่ออนาคต ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีก

นายปิยะบุตร กล่าวอีกว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะสิ่งที่ผิดปกติคือคำสั่งคสช.ที่ห้ามดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลับดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ทุกจังหวัด ดังนั้นทุกพรรคการเมืองควรทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ

นายปิยะบุตร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการเลือกตั้งควรจะเกิดโดยเร็วที่สุด แม้ว่ายิ่งยื้อการเลือกตั้งออกไป จะทำให้พรรคการเมืองที่ก่อตั้งใหม่ได้เปรียบ เพราะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น แต่ถ้าจะแลกกับความเสียหายที่ประเทศชาติจะได้รับ พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่าควรจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว

ทั้งนี้การลงมติจากที่ประชุมพรรคอนาคตใหม่จากทุกภูมิภาค เลือกนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขาธิการพรรค

นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

นายชำนาญ จันทร์เรือง เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 2

พล.ท.พงศกร รอดชมภู เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 3

นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 4

นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นโฆษกพรรค

นายไกลก้อง ไวทยาการ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เป็นเหรัญญิก

นายสุนทร บุญยอด เป็นกรรมการสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่าง เป็นกรรมการสัดส่วนเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (NGN)

นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เป็นกรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ

นายสุรชัย ศรีสารคาม  เป็นกรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคกลาง

นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ เป็นกรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคใต้

นายชัน ภักดีศรี เป็นกรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคอีสาน

นางจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ เป็นกรรมการสัดส่วนเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่

และนายนิรามาน สุไลมาน เป็นกรรมการสัดส่วนเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่