สงฆ์ไทย-มองโกเลีย จัดงานวันวิสาขบูชาโลก เชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนา 2 นิกาย 2 แผ่นดิน

Last updated: May 30, 2018  |  707 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

สงฆ์ไทย-มองโกเลีย จัดงานวันวิสาขบูชาโลก เชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนา 2 นิกาย 2 แผ่นดิน

สงฆ์ไทย-มองโกเลีย ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชาโลก จุดวิสาขประทีปและลอยโคม ณ กรุงอูลานบาตอร์ เชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนา 2 นิกาย 2 แผ่นดิน


พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และประชาสัมพันธ์โครงการจุดวิสาขประทีปและลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมองโกเลีย กล่าวว่า วันนี้ (29 พ.ค.61) มูลนิธิสันติจิตตัง (Peaceful mind Foudation) วัดภาวนามองโกเลีย (Dhammakaya meditation center of Mongolia) มูลนิธิพลังปัญญา (Wisdom Power Foudation) มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย (Dhammakaya Foudation) ร่วมกับคณะสงฆ์วัชรยานและเครือข่ายองค์กรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย (National University of Mongolia) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติมองโกเลีย (Mongolian University os Science and Technology) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติมองโกเลีย (Mongolian National University of Medical Sciences) เป็นต้น ร่วมกันจัดโครงการ “จุดวิสาขประทีปและลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี พ.ศ. 2561 ” ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดกลาง (Central province; Төв аймаг: Tuv aimag:) กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย โดยได้รับความเมตตา จาก พระครูโกศลธรรมรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าตำบลบางปลา จ.นครปฐม และพระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ผู้แทนคณะสงฆ์เถรวาท พร้อมด้วยท่านลามะเกสะกุ้ย ดัชเนียม ผู้แทนคณะสงฆ์นิกายวัชรยาน ประเทศมองโกเลียเป็นประธานสงฆ์ ท่านโท้ว มุงหฺปะตะรัล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกลางเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีคณะสงฆ์เถรวาทจากประเทศไทย ศรีลังกา คณะสงฆ์นิกายวัชรยาน อีกทั้งพุทธศาสนิกชนชาวมองโกเลียเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรศาสนา บาทหลวงเออเนสโต ผู้แทนคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วย


สำหรับพิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย นั้นจัดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2551 ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัทในประเทศมองโกเลีย และร่วมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติธรรม จุดวิสาขประทีปและลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์เถรวาทจากประเทศไทย และคณะสงฆ์นิกายวัชรยานในประเทศมองโกเลีย นำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแผ่นดินมองโกเลียให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง” พระมหานพพรกล่าว


ในปี พ.ศ. 2561 นี้เป็นวาระครบรอบ 44 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และมองโกเลีย แต่ในด้านศาสนสัมพันธ์นั้นยังถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้คณะสงฆ์ทั้งสองนิกายต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนิกชน และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแผ่นดินมองโกเลียให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา (Meditation) ซึ่งนอกจากโครงการจุดวิสาขประทีปและลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว วัดภาวนามองโกเลียและองค์กรภาคียังจัดให้มีโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.(+976) 95852140 Line id : chanwitvvv555 ,1007343 และ facbook:วัดภาวนามองโกเลีย แดนไกล