"คิดเพื่อไทย" มาช่วยกันคิดเพื่อคนไทย พบกับนโยบายดีๆ ที่เด็ดยอดจากระบอบประชาธิปไตยกินได้ พร้อมรับฟังมุมมองของคนการเมือง เพื่อไทย เพื่อประชาชน

 

รายการ "คิดเพื่อไทย" ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 21.00 น. - 22.00 น.  ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน